Back

Maintenance of roads: paving work performed in Eastern Finland, 2016-2019

Road paving work performed in Eastern Finland (2016-2019). Data from Statistics Finland. Possible to choose area of North Savo ELY Centre. The scope of the North Savo Center for Economic Development, Transport and the Environment includes the provinces of North Savo, South Savo and North Karelia in terms of transport and infrastructure issues.

Unit conversions from kilometres to tonnes and downscaling from Eastern Finland to Mikkeli are described below (in Finnish):

Tilastokeskukselta löytyy tilasto: Suoritetut päällystystyöt. Pohjois-Savon elinkeino-,liikenne-ja ympäristökeskuksen toimialueeseen kuuluvat liikenne-ja infrastruktuuriasioidenosalta Pohjois-Savon,Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat. (https://www.stat.fi/til/tiet/2019/tiet_2019_2020-04-15_fi.pdf)

Asfaltin massat arvioitiin yllä mainitun tilaston sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueen teiden leveyksien perusteella. Asfaltin tiheytenä käytettiin 2500 kg/m3 ja asfaltin paksuutena 40 mm. Tarkemmat tiedot löytyvät harjoittelija Juuso Kauppilan kirjallisuusselvityksestä.

Itä-Suomen aineisto skaalattiin Mikkeliin hakemalla valtateiden, kantateiden ja seututeiden pituudet kaikille Itä-Suomen kunnille ja laskemalla niiden perusteella Mikkelin osuudet koko Itä-Suomen massoista.

Attachment(s)

Associated space

Mikkeli

Something wrong with this information? Report errors here.