Oogstvolume boseigenaren

Gemiddelde* oogstvolume door particuliere boseigenaren in de periode 1998-2018 in m³/ha

  • oogstvolume
bron: Wageningen Economic Research, 2020
* Op basis van het 5-jaarlijks gemiddelde