Back

Importaciones al exterior, por grado de elaboración y tipología de material

El Compte de fluxos de materials mostra els inputs físics de materials que entren en el sistema econòmic i els outputs generats en unitats físiques (tones). Aquest Compte permet obtenir un conjunt d'indicadors agregats de l'ús de recursos naturals, dels quals es poden derivar indicadors sobre la productivitat dels recursos en relació amb el PIB, per exemple. El projecte se situa dins l'àmbit de la comptabilitat mediambiental. El 2020 es vol explorar la viabilitat del càlcul de fluxos del comerç exterior en matèries primeres equivalents.

Associated space

Barcelona

Data

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

We are showing the first 100 records.
Date Quantity Material From To
9042326.0 t biomasa Cataluña
145191.0 t Minerales metálicos Cataluña
2708544.0 t Minerales no metálicos Cataluña
12445755.0 t Combustibles fósiles Cataluña
3123399.0 t biomasa Cataluña
3681081.0 t Minerales metálicos Cataluña
1565729.0 t Minerales no metálicos Cataluña
2482923.0 t Combustibles fósiles Cataluña
8638691.0 t biomasa Cataluña
5823949.0 t Minerales metálicos Cataluña
1777849.0 t Minerales no metálicos Cataluña
9791463.0 t Combustibles fósiles Cataluña
Residuos municipales Cataluña
9557030.0 t biomasa Cataluña
132865.0 t Minerales metálicos Cataluña
3627350.0 t Minerales no metálicos Cataluña
11978797.0 t Combustibles fósiles Cataluña
3575563.0 t biomasa Cataluña
3623448.0 t Minerales metálicos Cataluña
1628976.0 t Minerales no metálicos Cataluña
2988333.0 t Combustibles fósiles Cataluña
9198970.0 t biomasa Cataluña
5932559.0 t Minerales metálicos Cataluña
2048813.0 t Minerales no metálicos Cataluña
9675561.0 t Combustibles fósiles Cataluña
Residuos municipales Cataluña
9558597.0 t biomasa Cataluña
83788.0 t Minerales metálicos Cataluña
3286716.0 t Minerales no metálicos Cataluña
12647655.0 t Combustibles fósiles Cataluña
3856777.0 t biomasa Cataluña
3863920.0 t Minerales metálicos Cataluña
2302935.0 t Minerales no metálicos Cataluña
2364678.0 t Combustibles fósiles Cataluña
10243615.0 t biomasa Cataluña
6347408.0 t Minerales metálicos Cataluña
2081713.0 t Minerales no metálicos Cataluña
9495379.0 t Combustibles fósiles Cataluña
14639.0 t Residuos municipales Cataluña
10826604.0 t biomasa Cataluña
106958.0 t Minerales metálicos Cataluña
4138287.0 t Minerales no metálicos Cataluña
12711152.0 t Combustibles fósiles Cataluña
3840950.0 t biomasa Cataluña
4394140.0 t Minerales metálicos Cataluña
2267635.0 t Minerales no metálicos Cataluña
2812733.0 t Combustibles fósiles Cataluña
10745101.0 t biomasa Cataluña
6975810.0 t Minerales metálicos Cataluña
2198040.0 t Minerales no metálicos Cataluña
10631435.0 t Combustibles fósiles Cataluña
73975.0 t Residuos municipales Cataluña
10486419.0 t biomasa Cataluña
259206.0 t Minerales metálicos Cataluña
4103601.0 t Minerales no metálicos Cataluña
14011549.0 t Combustibles fósiles Cataluña
4054918.0 t biomasa Cataluña
4422976.0 t Minerales metálicos Cataluña
2071274.0 t Minerales no metálicos Cataluña
2452274.0 t Combustibles fósiles Cataluña
12177502.0 t biomasa Cataluña
7205996.0 t Minerales metálicos Cataluña
2386935.0 t Minerales no metálicos Cataluña
12281676.0 t Combustibles fósiles Cataluña
90448.0 t Residuos municipales Cataluña
12123026.0 t biomasa Cataluña
167338.0 t Minerales metálicos Cataluña
3595895.0 t Minerales no metálicos Cataluña
14060922.0 t Combustibles fósiles Cataluña
3867750.0 t biomasa Cataluña
4384499.0 t Minerales metálicos Cataluña
2870275.0 t Minerales no metálicos Cataluña
2780985.0 t Combustibles fósiles Cataluña
12286455.0 t biomasa Cataluña
7924449.0 t Minerales metálicos Cataluña
2505252.0 t Minerales no metálicos Cataluña
12006136.0 t Combustibles fósiles Cataluña
70700.0 t Residuos municipales Cataluña
10527025.0 t biomasa Cataluña
98823.0 t Minerales metálicos Cataluña
3113078.0 t Minerales no metálicos Cataluña
13785308.0 t Combustibles fósiles Cataluña
4039667.0 t biomasa Cataluña
4737335.0 t Minerales metálicos Cataluña
3229962.0 t Minerales no metálicos Cataluña
2439079.0 t Combustibles fósiles Cataluña
13940703.0 t biomasa Cataluña
8140068.0 t Minerales metálicos Cataluña
3026913.0 t Minerales no metálicos Cataluña
12018185.0 t Combustibles fósiles Cataluña
31310.0 t Residuos municipales Cataluña
12409779.0 t biomasa Cataluña
631476.0 t Minerales metálicos Cataluña
3321932.0 t Minerales no metálicos Cataluña
16002720.0 t Combustibles fósiles Cataluña
3820442.0 t biomasa Cataluña
4679405.0 t Minerales metálicos Cataluña
5060235.0 t Minerales no metálicos Cataluña
3406954.0 t Combustibles fósiles Cataluña

Attachment(s)


Something wrong with this information? Report errors here.