Back

Emisiones al aire en Cataluña

El Compte de fluxos de materials mostra els inputs físics de materials que entren en el sistema econòmic i els outputs generats en unitats físiques (tones). Aquest Compte permet obtenir un conjunt d'indicadors agregats de l'ús de recursos naturals, dels quals es poden derivar indicadors sobre la productivitat dels recursos en relació amb el PIB, per exemple. El projecte se situa dins l'àmbit de la comptabilitat mediambiental. El 2020 es vol explorar la viabilitat del càlcul de fluxos del comerç exterior en matèries primeres equivalents.

Associated space

Barcelona

Data

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

We are showing the first 100 records.
Date Quantity Material From To
44821259.0 t Dióxido de Carbono (CO2) Cataluña
nan t CO2 derivado de la combustión de la biomasa Cataluña
nan t CO2 derivado sin la combustión de la biomasa Cataluña
272220.0 t Metano (CH4) Cataluña
5785.0 t Óxido de dinitrógeno (N2O) Cataluña
274624.0 t Óxidos nitrosos (NOx) Cataluña
665.0 t Hidroflouorocarburos Cataluña
Perfluorocarburos Cataluña
1.0 t Hexafluoruro de sofre Cataluña
332192.0 t Monóxido de carbono (CO) Cataluña
183410.0 t Compuestos orgánicos volátiles no metáneos (NMVOC) Cataluña
184534.0 t Dióxido de sofre (SO2) Cataluña
80786.0 t Amoníaco (NH3) Cataluña
245.0 t Metales pesados Cataluña
3752.0 t Contaminantes orgánicos persistents (COP) Cataluña
106475.0 t Partículas (PM10, polvo, etc.) Cataluña
46131071.0 t Dióxido de Carbono (CO2) Cataluña
nan t CO2 derivado de la combustión de la biomasa Cataluña
nan t CO2 derivado sin la combustión de la biomasa Cataluña
272579.0 t Metano (CH4) Cataluña
5373.0 t Óxido de dinitrógeno (N2O) Cataluña
280654.0 t Óxidos nitrosos (NOx) Cataluña
486.0 t Hidroflouorocarburos Cataluña
Perfluorocarburos Cataluña
1.0 t Hexafluoruro de sofre Cataluña
296423.0 t Monóxido de carbono (CO) Cataluña
180160.0 t Compuestos orgánicos volátiles no metáneos (NMVOC) Cataluña
173849.0 t Dióxido de sofre (SO2) Cataluña
81315.0 t Amoníaco (NH3) Cataluña
213.0 t Metales pesados Cataluña
3240.0 t Contaminantes orgánicos persistents (COP) Cataluña
106541.0 t Partículas (PM10, polvo, etc.) Cataluña
47598360.0 t Dióxido de Carbono (CO2) Cataluña
nan t CO2 derivado de la combustión de la biomasa Cataluña
nan t CO2 derivado sin la combustión de la biomasa Cataluña
275463.0 t Metano (CH4) Cataluña
5253.0 t Óxido de dinitrógeno (N2O) Cataluña
279609.0 t Óxidos nitrosos (NOx) Cataluña
348.0 t Hidroflouorocarburos Cataluña
Perfluorocarburos Cataluña
2.0 t Hexafluoruro de sofre Cataluña
262398.0 t Monóxido de carbono (CO) Cataluña
170537.0 t Compuestos orgánicos volátiles no metáneos (NMVOC) Cataluña
190683.0 t Dióxido de sofre (SO2) Cataluña
77386.0 t Amoníaco (NH3) Cataluña
191.0 t Metales pesados Cataluña
2868.0 t Contaminantes orgánicos persistents (COP) Cataluña
106813.0 t Partículas (PM10, polvo, etc.) Cataluña
50267204.0 t Dióxido de Carbono (CO2) Cataluña
nan t CO2 derivado de la combustión de la biomasa Cataluña
nan t CO2 derivado sin la combustión de la biomasa Cataluña
262458.0 t Metano (CH4) Cataluña
5442.0 t Óxido de dinitrógeno (N2O) Cataluña
287923.0 t Óxidos nitrosos (NOx) Cataluña
688.0 t Hidroflouorocarburos Cataluña
Perfluorocarburos Cataluña
1.0 t Hexafluoruro de sofre Cataluña
254330.0 t Monóxido de carbono (CO) Cataluña
163934.0 t Compuestos orgánicos volátiles no metáneos (NMVOC) Cataluña
176061.0 t Dióxido de sofre (SO2) Cataluña
77633.0 t Amoníaco (NH3) Cataluña
199.0 t Metales pesados Cataluña
2356.0 t Contaminantes orgánicos persistents (COP) Cataluña
110089.0 t Partículas (PM10, polvo, etc.) Cataluña
53531861.0 t Dióxido de Carbono (CO2) Cataluña
nan t CO2 derivado de la combustión de la biomasa Cataluña
nan t CO2 derivado sin la combustión de la biomasa Cataluña
259451.0 t Metano (CH4) Cataluña
5274.0 t Óxido de dinitrógeno (N2O) Cataluña
307608.0 t Óxidos nitrosos (NOx) Cataluña
793.0 t Hidroflouorocarburos Cataluña
Perfluorocarburos Cataluña
2.0 t Hexafluoruro de sofre Cataluña
228081.0 t Monóxido de carbono (CO) Cataluña
161150.0 t Compuestos orgánicos volátiles no metáneos (NMVOC) Cataluña
194491.0 t Dióxido de sofre (SO2) Cataluña
76981.0 t Amoníaco (NH3) Cataluña
202.0 t Metales pesados Cataluña
2130.0 t Contaminantes orgánicos persistents (COP) Cataluña
114834.0 t Partículas (PM10, polvo, etc.) Cataluña
56654238.0 t Dióxido de Carbono (CO2) Cataluña
nan t CO2 derivado de la combustión de la biomasa Cataluña
nan t CO2 derivado sin la combustión de la biomasa Cataluña
251728.0 t Metano (CH4) Cataluña
5150.0 t Óxido de dinitrógeno (N2O) Cataluña
324457.0 t Óxidos nitrosos (NOx) Cataluña
833.0 t Hidroflouorocarburos Cataluña
Perfluorocarburos Cataluña
2.0 t Hexafluoruro de sofre Cataluña
228129.0 t Monóxido de carbono (CO) Cataluña
158638.0 t Compuestos orgánicos volátiles no metáneos (NMVOC) Cataluña
209159.0 t Dióxido de sofre (SO2) Cataluña
73748.0 t Amoníaco (NH3) Cataluña
215.0 t Metales pesados Cataluña
2053.0 t Contaminantes orgánicos persistents (COP) Cataluña
119363.0 t Partículas (PM10, polvo, etc.) Cataluña
55656556.0 t Dióxido de Carbono (CO2) Cataluña
nan t CO2 derivado de la combustión de la biomasa Cataluña
nan t CO2 derivado sin la combustión de la biomasa Cataluña

Attachment(s)


Something wrong with this information? Report errors here.