Aguas subterráneas en Catalunya

Categoria de la massa d’aigua segons l’ACA
• PROT_D: Protecció per captació aigua consum humà.
• PROT_VUL: Protecció per zones vulnerables.
• PROT_AMT: Protecció per aigües minerals i termals.
• PROT_AQU: Protecció per aqüífers.
• PROT_H: Protecció per hàbitats de la xarxa Natura 2000.

Map

Attachment(s)

Associated space

Barcelona

Part of this shapefile

This shapefile contains 53 items - we are only displaying the first 20 below
 • Alt Camp
 • Alt Urgell
 • Al·luvial d'Urgell
 • Al·luvial de Tortosa
 • Al·luvial del Segre mitjà
 • Al·luvial del baix Segre
 • Al·luvials de l'Albera i Cap de Creus
 • Al·luvials de l'alta i mitjana Tordera
 • Al·luvials de la Depressió Central i aqüífers locals
 • Al·luvials de la baixa Costa Brava
 • Al·luvials de la baixa Tordera i Delta
 • Al·luvials del Penedès i aqüífers locals
 • Al·luvials del Vallès
 • Baix Besòs i pla de Barcelona
 • Baix Camp
 • Baix Francolí
 • Banyoles
 • Bloc de Gaià - Sant Martí Sarroca - Bonastre
 • Cadí - Port del Comte
 • Calcàries de Tàrrega

Something wrong with this information? Report errors here.