Ríos en Catalunya

Categoria de la massa d’aigua segons l’ACA
• NATURALITA: Naturalitat de la massa d’aigua (Natural, fortament modificada).
• TIPUS_ACA: Tipologia segons l’ACA.
• TYPE: Tipologia IPH,MARM.
• NUMLENGTH: Longitud (km).
• PROT_D: Protecció per captació aigua consum humà
• PROT_E: Protecció per espècies per interès econòmic.
• PROT_E_ULA: Protecció per espècies per interès econòmic: angula.
• PROT_E_ILA: Protecció per espècies per interès econòmic: anguila.
• PROT_E_VP: Protecció per espècies per interès econòmic: vida piscícola.
• PROT_R: Protecció per usos recreatius.
• PROT_R_B: Protecció per usos recreatius: bany.
• PROT_R_PIR: Protecció per usos recreatius: piragüisme en aigües braves.
• PROT_SEN: Protecció per zones sensibles.
• PROT_H: Protecció per hàbitats (Xarxa natura 2000).
• PROT_S: Protecció per espècies autòctones.
• PROT_S_TR: Protecció per espècies autòctones: reserva genètica de truita.
• PROT_S_LLU: Protecció per espècies autòctones: llúdriga.
• PROT_S_F_S: Protecció per espècies autòctones: fartet i samaruc.
• PROT_S_BIT: Protecció per espècies autòctones: bitó.
• PROT_RNF: Protecció per reserves naturals fluvials.

Map

Attachment(s)

Associated space

Barcelona

Part of this shapefile

This shapefile contains 367 items - we are only displaying the first 20 below
 • Arriu Joèu
 • Arriu de Toran
 • Arriu de Valarties
 • Barranc de Barcedana
 • Barranc de Miralles
 • Barranc de Salomó
 • Barranc de Sant Antoni
 • Barranc de Seròs
 • Barranc de Xalamera
 • Barranc de l'Arram
 • Barranc de l'Estany
 • Barranc de la Coma d'Orient
 • Barranc de la Conca
 • Barranc de la Fou fins a la cua de l'embassament d'Ulldecona
 • Barranc de la Servera
 • Barranc del Bosc
 • Barranc del Solà
 • Barranc del Torrent del Pi
 • Barranc dels Garidells
 • Capçalera de l'Aigua de Valls fins a la cua de l'embassament de la Llosa del Cavall
File processing error
We have tried processing this file, but have encountered an error. This file was already processed - we can not process it again

Something wrong with this information? Report errors here.