Embalses de Catalunya

Categoria de la massa d’aigua segons l’ACA


• NATURALITA: Naturalitat de la massa d’aigua (Natural, fortament modificada).
• TIPUS_ACA: Tipologia segons l’ACA.
• TYPE: Tipologia IPH,MARM.
• NUMLENGTH: Longitud (km).
• PROT_D: Protecció per captació aigua consum humà
• PROT_E: Protecció per espècies per interès econòmic.
• PROT_E_ULA: Protecció per espècies per interès econòmic: angula.
• PROT_E_ILA: Protecció per espècies per interès econòmic: anguila.
• PROT_E_VP: Protecció per espècies per interès econòmic: vida piscícola.
• PROT_R: Protecció per usos recreatius.
• PROT_R_B: Protecció per usos recreatius: bany.
• PROT_R_PIR: Protecció per usos recreatius: piragüisme en aigües braves.
• PROT_SEN: Protecció per zones sensibles.
• PROT_H: Protecció per hàbitats (Xarxa natura 2000).
• PROT_S: Protecció per espècies autòctones.
• PROT_S_TR: Protecció per espècies autòctones: reserva genètica de truita.
• PROT_S_LLU: Protecció per espècies autòctones: llúdriga.
• PROT_S_F_S: Protecció per espècies autòctones: fartet i samaruc.
• PROT_S_BIT: Protecció per espècies autòctones: bitó.
• PROT_RNF: Protecció per reserves naturals fluvials.

Map

Attachment(s)

Associated space

Barcelona

Part of this shapefile

This shapefile contains 30 items - we are only displaying the first 20 below
 • Baserca
 • Boadella
 • Camarasa
 • Canelles
 • Cavallers
 • El Pasteral
 • Escales
 • Flix
 • Foix
 • Gaià
 • Guiamets
 • La Baells
 • La Llosa del Cavall
 • Margalef
 • Oliana
 • Rialb
 • Riba-roja
 • Riudecanyes
 • Sallente
 • Sant Llorenç

Something wrong with this information? Report errors here.